Hotline : 0935.118.118 - 0948.482.482 - 0968.488.488 - 0832.108.108

Chống thấm

CALL
Sơn phủ chống thấm nước polyurethane 3000 thích hợp cho lớp sơn phủ bề mặt PU, độ đàn hỏi của ...
CALL
Nhựa đường chống thấm dạng keo NP-609F6 là sản phẩm một thành phần, sơn gốc nước polymer và nhựa ...
CALL
Sơn nước nội thất Anycolor có nguồn gốc từ nhựa styrene-acrylic chịu kiềm hiệu suất cao cộng thêm ...
CALL
420-1 là loại sơn lót Rainbow được dùng cho sơn nước, được tinh chế từ nhựa Acrylic phối hợp với ...
CALL
Epoxy Rainbow 1030CP là loại sơn phủ gốc nước trong suốt gồm hai thành phần do nhựa Epoxy gốc nước và ...
CALL
Epoxy Rainbow 1030 là loại sơn phủ gốc nước gồm hai thành phần có bề mặt giống đá lát;catalyzed acrylic ...
CALL
Epoxy Rainbow 405 là loại sơn nước gốc dầu được tinh chế từ nhựa Acrylic Resin kết hợp với chất ...
CALL
Sơn lót Epoxy chống thấm 1062SL có nguồn gốc từ nhựa Epoxy, chất đông cứng Polyamide và dung môi kết ...
CALL
Sơn lót epoxy 1062 có nguồn gốc từ nhựa Epoxy, chất đông cứng Polyamide và dung môi kết hợp với ...
CALL
Sơn PU Rainbow chống thấm 784 có nguồn gốc từ nhựa polyol, chất đông cứngPolyisocyanate kết hợp với ...

Sơn và Chất Phủ

Giá: 1,000đ
Sơn Epoxy Unipoxy Lining là loại sơn hai thành phần, là gốc nhựa epoxy kết hợp với acid amine(chất ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660-3000M (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660-D40434 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660-D80680 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660 – G473505 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC RAL7035 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần với ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660 - 2290 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần với ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660 - 1000 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5740 5445 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660-9000 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...