Hotline : 0935.118.118 - 0948.482.482 - 0968.488.488 - 0832.108.108

Sơn, Chống thấm, Phụ gia, Hóa chất

Giá: 1,000đ
Sơn Epoxy Unipoxy Lining là loại sơn hai thành phần, là gốc nhựa epoxy kết hợp với acid amine(chất ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660-3000M (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660-D40434 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660-D80680 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660 – G473505 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC RAL7035 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần với ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660 - 2290 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần với ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660 - 1000 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5740 5445 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...
Giá: 1,000đ
Sơn phủ Epoxy KCC ET5660-9000 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa epoxy hai thành phần ...

Vật Tư Xây Dựng

CALL
CC-301 là loại keo PU có độ dính thấp, tính thấm hút cao, vì thế được dùng làm sơn lót chống thấm ...
CALL
Nhựa đường chống thấm dạng keo NP-609F6 là sản phẩm một thành phần, sơn gốc nước polymer và nhựa ...
CALL
Keo chống thấm Polymer NP-Latex là một hợp chất hữu cơ nhũ tương polymer, trộn giữa xi măng và cát để ...
CALL
Keo loctite 601 là sản phẩm keo khóa ren mới nhất của Loctite tính đến thời điểm hiện tại. Do đó sản ...

Cát, Đá, Sỏi, Xi Măng, Bê tông

CALL
NP-107 là vữa chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến hai thành phần gồm chất lỏng và bột. Chủ yếu ...